IMPLANTACIÓ DE

MEsures

a Camping El Garrofer

 

🧴 Colocació de dispensadors de gel hidroalcohòlic a les zones comuns

↔️ Colocació de marcadors de distanciament social a les zones comuns a on es preveu una major afluència de persones

🗑️ Colocació de papereras d’accionament no manual

🚱 Inhabilitació temporal d’elements no indispensables (fonts, mobiliari, hamaques)

🧹 Neteja i desinfecció de les instalacions amb una major freqüència a l’habitual

😷 El personal fa ús dels EPI’s necesaris (segons el lloc de treball)