Avis Legal

1. OBJECTE I ACEPTACIÓ

El present avís legal regula l’ús i utilització del lloc web www.campingelgarrofer.com (en endavant, LA WEB), del que és titular CAMPING EL GARROFER SL (en endavant, CAMPING EL GARROFER).

La navegació pel lloc web de CAMPING EL GARROFER li atribueix la condició d’usuari del mateix i comporta la seva acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les condicions publicades en aquest avís legal, advertint que aquestes condicions podran ser modificades sense notificació prèvia per part de CAMPING EL GARROFER, en aquest cas es procedirà a la seva publicació i avís amb la màxima antel·lació possible.

Per això és recomanable llegir atentament el seu contingut en cas de desitjar accedir i fer ús de la informació i dels serveis oferts des d’aquest lloc web.

L’usuari a més, s’obliga a fer un ús correcte del lloc web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del tràfic i el present Avís Legal, i respondrà enfront a CAMPING EL GARROFER o enfront a tercers, de qualsevols danys i perjudicis que poguessin causar-se com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

Qualsevol utilització diferent a l’autoritzada està expressament prohibida, podent CAMPING EL GARROFER denegar o retirar l’accés i el seu ús en qualsevol moment.

 1. IDENTIFICACIÓ I COMUNICACIÓ

EL CAMPING EL GARROFER, en compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li informa que:

 • La seva denominació social és: CAMPING EL GARROFER SL.
 • El seu nom comercial és: CAMPING EL GARROFER
 • El seu CIF és: B58848953
 • El seu domicili social està a: Ctra. C-246a KM 39 – 08720 Sitges – Barcelona
 • Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona Tom 10597, Full 9591, Secció 2ª, Foli 022H 125950

Per a comunicar-se amb nosaltres, posem a la seva disposició diferents mitjans de contacte que detallem a continuació:

Telèfon: 938941780

E-mail: [email protected]

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i CAMPING EL GARROFER es consideraran eficaces, a tots els efectes, quan es realitzin a través de qualsevol mitjà dels detallats anteriorment.

 1. CONDICIONS D’ACCÉS I UTILIZACIÓ

El lloc web i els seus serveis són d’accés lliure i gratuït. No obstant, CAMPING EL GARROFER pot condicionar la utilització d’alguns dels serveis oferts a la seva web al previ emplenament del corresponent formulari.

L’usuari garanteix l’autenticitat i actualitat de totes aquelles dades que comuniqui a CAMPING EL GARROFER i serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi.

L’usuari es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis de CAMPING EL GARROFER i a no emprar-los per a, entre altres:

 1. Difondre continguts delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfobs, ofensius, d’apologia del terrorisme o, en general, contraris a la llei o a l’ordre públic.
 2. Introduir a la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d’alterar, espatllar, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics de CAMPING EL GARROFER o de terceres persones; així com obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al lloc web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals CAMPING EL GARROFER presta els seus serveis.
 3. Intentar accedir als comptes de correu electrònic d’altres usuaris o a àrees restringides dels sistemes informàtics de CAMPING EL GARROFER o de tercers i, en el seu cas, extreure informació.
 4. Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació de CAMPING EL GARROFER o de tercers.
 5. Suplantar la identitat de qualsevol altre usuari.
 6. Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició de, o qualsevol altra forma de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, tret que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.
 7. Recollir dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb finalitats de venda o unes altres de naturalesa comercial sense que intervingui la seva prèvia sol·licitud o consentiment.

Tots els continguts del lloc web, com textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra la propietat de la qual pertany a CAMPING EL GARROFER, sense que puguin entendre’s cedits a l’usuari cap dels drets d’explotació sobre els mateixos més enllà de l’estrictament necessari per al correcte ús de la web.

En definitiva, els usuaris que accedeixin a aquest lloc web poden visualitzar els continguts i efectuar, si s’escau, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers, ni s’instal·lin a servidors connectats a xarxes, ni siguin objecte de cap tipus d’explotació.

Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen al lloc web són propietat de CAMPING EL GARROFER, sense que pugui entendre’s que l’ús o accés al mateix atribueixi a l’usuari dret algun sobre els mateixos.

La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d’explotació queden prohibits.

L’establiment d’un hipervincle no implica en cap cas l’existència de relacions entre CAMPING EL GARROFER i el propietari del lloc web en la qual s’estableixi, ni l’acceptació i aprovació per part de CAMPING EL GARROFER dels seus continguts o serveis.

CAMPING EL GARROFER no es responsabilitza de l’ús que cada usuari li doni als materials posats a disposició en aquest lloc web ni de les actuacions que realitzi sobre la base dels mateixos.

 1. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT

El contingut del present lloc web és de caràcter general i té una finalitat merament informativa, sense que es garanteixi plenament l’accés a tots els continguts, ni la seva exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat, ni la seva idoneïtat o utilitat per a un objectiu específic.

CAMPING EL GARROFER exclou, fins a on permet l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:

 1. La impossibilitat d’accés al lloc web o la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts, així com l’existència de vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició, als quals s’hagi accedit a través del lloc web o dels serveis que s’ofereixen.
 2. La presència de virus o d’altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.
 3. L’incompliment de les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del tràfic i el present avís legal com a conseqüència de l’ús incorrecte del lloc web. En particular, i a manera exemplificativa, CAMPING EL GARROFER no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.

Així mateix, CAMPING EL GARROFER declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora d’aquesta web i no sigui gestionada directament pel nostre web màster (administrador del lloc web). La funció dels links que apareixen en aquesta web és exclusivament la d’informar a l’usuari sobre l’existència d’altres fonts susceptibles d’ampliar els continguts que ofereix aquest lloc web. CAMPING EL GARROFER no garanteix ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats; ni suggereix, convida o recomana la visita als mateixos, per la qual cosa tampoc serà responsable del resultat obtingut. CAMPING EL GARROFER no es responsabilitza de l’establiment d’hipervincles per part de tercers.

 1. PROCEDIMENT EN CAS DE REALITZACIÓ D’ACTIVITATS DE CARÀCTER IL·LÍCIT

En el cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i/o de la realització de qualsevol activitat a les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, haurà d’enviar una notificació a CAMPING EL GARROFER identificant-se degudament i especificant les suposades infraccions i declarant expressament i sota la seva responsabilitat que la informació proporcionada en la notificació és exacta.

Per a tota qüestió litigiosa que incumbeixi al lloc web del CAMPING EL GARROFER, serà aplicable la legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals de Barcelona (España).

 1. PUBLICACIONS

La informació administrativa facilitada a través del lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials de les administracions públiques, que constitueixen l’únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut. La informació disponible en aquest lloc web ha d’entendre’s com una guia sense propòsit de validesa legal.

 1. POLÍTICA DE PRIVACITAT

  A CAMPING EL GARROFER ens preocupem per la privacitat i la transparència.

  A continuació, indiquem detalladament el tractament de les dades personals que realitzem, així com tota la informació relacionada.

  Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

  Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a CAMPING EL GARROFER SL estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.

  Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides. També té dret a la portabilitat de les seves dades.

  En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

  En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, CAMPING EL GARROFER SL deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

  Podrà exercir materialment els seus drets de la següent forma: dirigint-se a [email protected] o Ctra. C-246a Km 39. 08870 Sitges – Barcelona.

  Quan s’enviïn comunicacions comercials utilitzant l’interès legítim del responsable com a base legal, l’interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades per aquesta finalitat.

  El consentiment atorgat és per a totes les finalitats indicades la base legal del qual és el consentiment de l’interessat. Vostè té dret a retirar aquest consentiment en qualsevol moment, sense afectar la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

  En cas de que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.aepd.es.

  Com hem obtingut les seves dades?

  Les dades personals que tractem a CAMPING EL GARROFER SL provenen de: El propi interessat.

  1. Tractament de les dades dels contactes web.

  Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

  A CAMPING EL GARROFER SL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat d’atendre la seva sol·licitud i enviar-li comunicacions comercials i/o newsletters. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les funcionalitats descrites anteriorment.

  No es prendran decisions automatitzades a partir de les dades facilitades.

  Durant quant de temps conservarem les seves dades?

  Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió.

  Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

  Indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

  • Execució d’un contracte: Atendre la seva sol·licitud.
  • Consentiment de l’interessat: Enviar comunicacions comercials, fins i tot per via electrònica i/o newsletter.

  A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

  No es cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

  Transferències de dades a tercers països

  Estan previstes les següents transferències de dades a tercers països:

  • Mailchimp, amb la finalitat d’enviar comunicacions informatives i newsletters. La garantia d’aquesta transferència s’ha establert a través de: Clàusules tipus de protecció de dades. Pot consultar més informació a: https://mailchimp.com/legal/privacy/.
  • Microsoft Corporation, amb la finalitat d’allotjament del correu electrònic. La garantia d’aquesta transferència s’ha establert a través de: Clàusules tipus de protecció de dades. Pot consultar més informació:
  1. Tractament de les dades del correu electrònic.

  Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

  A CAMPING EL GARROFER SL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de prestar-li els serveis que ens ha sol·licitat, donar resposta a les seves sol·licituds d’informació i enviar-li comunicacions comercials. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les funcionalitats descrites anteriorment.

  No es prendran decisions automatitzades a partir de les dades facilitades.

  Durant quant de temps conservarem les seves dades?

  Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió.

  Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

  Indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

  • Execució d’un contracte: Atendre la seva sol·licitud.
  • Interès legítim del Responsable: Enviar comunicacions comercials sobre els nostres serveis i/o productes.
  • Consentiment de l’interessat: Contactar i enviar comunicacions comercials sobre els nostres serveis i productes segons l’interès mostrat.

  A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

  No es cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

  Transferències de dades a tercers països

  Estan previstes les següents transferències de dades a tercers països:

  • Microsoft Corporation, amb la finalitat d’allotjament del correu electrònic. La garantia d’aquesta transferència s’ha establert a través de: Clàusules tipus de protecció de dades. Pot consultar més informació a: https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement.
  1. Tractament de les dades de videovigilància

  Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

  A CAMPING EL GARROFER SL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de garantir la seguretat de les persones, béns i instal·lacions. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les funcionalitats descrites anteriorment.

  No es prendran decisions automatitzades a partir de les dades facilitades.

  Durant quant de temps conservarem les seves dades?

  Les dades es conservaran durant un màxim de 30 dies, excepte comunicació a Forces i Cossos de Seguretat, i/o Jutjats i Tribunals.

  Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

  Indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

  • Missió en interès públic: Garantir la seguretat de les persones, béns i instal·lacions.

  A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

  Les dades es comunicaran als següents destinataris:

  • Si escau, les forces i cossos de seguretat de l’Estat, així com a Jutjats i Tribunals, amb la finalitat d’aportar les imatges si s’ha comès un delicte (requisit legal).

  Transferències de dades a tercers països

  No estan previstes transferències de dades a tercers països.

  1. Tractament de les dades d’alta de clients – contractes – pressupostos

  Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

  A CAMPING EL GARROFER SL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol·licitats, així com enviar comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les funcionalitats descrites anteriorment.

  No es prendran decisions automatitzades a partir de les dades facilitades.

  Durant quant de temps conservarem les seves dades?

  Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió i durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.

  Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

  Indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

  • Execució d’un contracte: Realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol·licitats.
  • Consentiment de l’interessat: Enviar comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis.

  A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

  Les dades es comunicaran als següents destinataris:

  • Administració Tributària, amb la finalitat de complir amb les obligacions legals (requisit legal).
  • Si escau, empresa de missatgeria o transport, amb la finalitat de gestionar la recollida, seguiment i entrega dels enviaments (requisit contractual).
  • Entitats financeres, amb la finalitat de girar els rebuts corresponents (requisit contractual).

  Transferències de dades a tercers països

  Estan previstes les següents transferències de dades a tercers països:

  • Mailchimp, mb la finalitat d’enviar comunicacions informatives i newsletters. La garantia d’aquesta transferència s’ha establert a través de: Clàusules tipus de protecció de dades. Pot consultar més informació a: https://mailchimp.com/legal/privacy/.
  • Microsoft Corporation, amb la finalitat d’allotjament del correu electrònic. La garantia d’aquesta transferència s’ha establert a través de: Clàusules tipus de protecció de dades. Pot consultar més informació a: https://privacy.microsoft.com/es-es/privacystatement.
  1. Tractament de les dades de hostes.

  Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

  A CAMPING EL GARROFER SL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de realitzar la gestió administrativa dels serveis sol·licitats, així com enviar comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis i gestionar els drets d’imatge. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les funcionalitats descrites anteriorment.

  No es prendran decisions automatitzades a partir de les dades facilitades.

  Durant quant de temps conservarem les seves dades?

  Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió i, si escau, durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.

  Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

  Indiquem les bases legals per al tractament de les seves dades:

  • Execució d’un contracte: Realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol·licitats.
  • Consentiment de l’interessat: Enviament de comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis.
  • Consentiment de l’interessat: Per al tractament d’imatges i/o vídeos i la seva publicació als diferents medis utilitzats per l’empresa.

  A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

  Les dades seran comunicades als destinataris següents:

  • Administració tributària, amb la finalitat de complir amb les obligacions legals (requisit legal).
  • Forces i cossos de seguretat, amb la finalitat de complir amb les obligacions legals (requisit legal).
  • Si escau, empresa de missatgeria o transport, amb la finalitat de gestionar la recollida, seguiment i entrega d’enviaments (requisit contractual).
  • Entitats financeres, amb la finalitat de girar els rebuts corresponents (requisit contractual).
  • Tots els mitjans de comunicació que l’empresa utilitza per a la publicació de les activitats, amb la finalitat de comunicar les imatges.

  Transferències de dades a tercers països

  Estan previstes les següents transferències de dades a tercers països:

  • Facebook, amb la finalitat de publicar imatges/vídeos. La garantia d’aquesta transferència s’ha establert a través de: Consentiment explícit de l’interessat. Pot trobar més informació a: https://es-es.facebook.com/privacy/.
  • Instagram, amb la finalitat de publicar imatges/vídeos. La garantia d’aquesta transferència s’ha establert a través de: Consentiment explícit de l’interessat. Pot trobar més informació a: https://instagram.com/about/legal/privacy.
  • Mailchmp, amb la finalitat d’enviar comunicacions informatives i newsletters. La garantia d’aquesta transferència s’ha establert a través de: Clàusules tipus de protecció de dades. Pot trobar més informació a: https://mailchimp.com/legal/privacy/.
  • Microsoft Corporation, amb la finalitat d’allotjament del correu electrònic. La garantia d’aquesta transferència s’ha establert a través de: Clàusules tipus de protecció de dades. Pot consultar més informació a: https://mailchimp.com/legal/privacy/.
  • Pinterest, amb la finalitat de publicar imatges/vídeos. La garantia d’aquesta transferència s’ha establert a través de: Consentiment explícit de l’interessat. Pot trobar més informació a: https://policy.pinterest.com/es/privacy-policy.
  • Twitter, amb la finalitat de publicar imatges/vídeos. La garantia d’aquesta transferència s’ha establert a través de: Consentiment explícit de l’interessat. Pot trobar més informació a: https://twitter.com/en/privacy.
  • Youtube, amb la finalitat de publicar imatges/vídeos. La garantia d’aquesta transferència s’ha establert a través de: Consentiment explícit de l’interessat. Pot trobar més informació a: https://policies.google.com/privacy?hl=es.
  1. Tractament de les dades de clients potencials.

  Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

  A CAMPING EL GARROFER SL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat d’atendre la seva sol·licitud, contactar amb la persona i enviar-li comunicacions segons l’interès mostrat sobre els nostres productes i serveis. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les funcionalitats descrites anteriorment.

  No es prendran decisions automatitzades a partir de les dades facilitades.

  Durant quant de temps conservarem les seves dades?

  Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió.

  Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

  Indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

  • Consentiment de l’interessat: Contactar i enviar comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis segons l’interès mostrat.

  A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

  No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

  Transferències de dades a tercers països

  Estan previstes les següents transferències de dades a tercers països:

  • Mailchimp, amb la finalitat d’enviar comunicacions informatives i newsletters. La garantia d’aquesta transferència s’ha establert a través de: Clàusules tipus de protecció de dades. Pot consultar més informació a: https://mailchimp.com/legal/privacy/.
  • Microsoft Corporation, amb la finalitat d’allotjament del correu electrònic. La garantia d’aquesta transferència s’ha establert a través de: Clàusules tipus de protecció de dades. Pot trobar més informació a: https://privacy.microsoft.com/es-es/privacystatement.
  1. Tractament de les dades de visitants a les instal·lacions.

  Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

  A CAMPING EL GARROFER SL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de registrar i gestionar les dades personals de les persones que visiten les instal·lacions. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les funcionalitats descrites anteriorment.

  No es prendran decisions automatitzades a partir de les dades facilitades.

  Durant quant de temps conservarem les seves dades?

  Les dades se suprimiran una vegada finalitzada la visita a les instal·lacions.

  Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

  Indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

  • Interès legítim del Responsable: Registre i gestió de les visites a les instal·lacions.

  A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

  No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

  Transferències de dades a tercers països

  No estan previstes transferències de dades a tercers països.

  1. Tractament de les dades de candidats a un lloc de treball.

  Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

  A CAMPING EL GARROFER SL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de gestionar els Currículums Vitae rebuts i realitzar els processos de selecció de personal. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les funcionalitats descrites anteriorment.

  No es prendran decisions automatitzades a partir de les dades facilitades.

  Durant quant de temps conservarem les seves dades?

  Dos anys des de l’última interacció.

  Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

  Indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

  • Consentiment de l’interessat: Gestió del Currículum Vitae lliurat pel candidat per realitzar els processos de selecció de personal.

  A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

  No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

  Transferències de dades a tercers països

  No estan previstes transferències de dades a tercers països.

   

 1. POLÍTICA DE COOKIES

Què són les cookies?

Una cookie és un fitxer que es descarrega en el seu ordinador en accedir a determinades pàgines web. Les cookies permeten a una pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d’un usuari o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la forma en què utilitzi el seu equip, poden utilitzar-se per reconèixer a l’usuari.

Per a què utilitzen les cookies aquesta pàgina web i quins són?

Aquesta pàgina web utilitza les cookies per a una sèrie de finalitats, incloses:

Anàlisi estadístic

Les cookies estadístiques ajuden els propietaris de pàgines web a comprendre com interactuen els visitants amb les pàgines web reunint i proporcionant informació com quantificar el nombre d’usuaris i així realitzar el mesurament i anàlisi estadística de la utilització que fan els usuaris del servei.

El detall de les cookies d’anàlisis utilitzades en aquesta pàgina web és el següent:

Cookies

Nom

Tipus

Propòsit

Més informació

_ga _gat _gid

_1P_JAR

Google Analytics

De tercers

Recollir informació sobre la navegació dels usuaris pel lloc amb la finalitat de conèixer l’origen de les visites i altres dades similars a nivell estadístic. No obté dades dels noms o cognoms dels usuaris ni de l’adreça postal concreta des d’on es connecten.

Centre de privacitat de Google:

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=es

_track

campingelgarrofer.com

Pròpia

Aquestes cookies s’usen per a recopilar estadístiques del lloc web

En la pròpia pàgina web

Tècniques o necessàries

Són aquelles que s’utilitzen per a la navegació i el bon funcionament de la nostra pàgina web. Permeten per exemple, controlar el trànsit i la comunicació de dades, accedir a parts d’accés restringit, utilitzar elements de seguretat, emmagatzemar continguts per a poder difondre vídeos o compartir continguts a través de xarxes socials.

El detall de les cookies tècniques o necessàries utilitzades en aquesta pàgina web és el següent:

Cookies

Nom

Tipus

Propòsit

Més informació

_hjIncludedInSample _PHPSESSID

campingelgarrofer.com

Pròpia

S’utilitza per a controlar la sessió de l’usuari. Necessàries per a la navegació i el bon funcionament de la nostra pàgina web.

En la pròpia pàgina web

_HSID _SID

Tècnica Google

De tercers

Contenen registres encriptats i signats de manera digital de l’hora d’inici de sessió més recent i de l’ANEU de compte de Google d’un usuari. La combinació d’aquestes dues cookies ens permet bloquejar molts tipus d’atacs com, per exemple, intents de robatori del contingut dels formularis que farcides en pàgines web. _CONSENT és utilitzada per a la reproducció de contingut.

Centre de privacitat de Google: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=es

Publicitaria

Són aquelles que permeten la gestió, de la forma més eficaç possible, dels espais publicitaris que, si escau, l’editor hagi inclòs en una pàgina web, aplicació o plataforma des de la qual presta el servei sol·licitat sobre la base de criteris com el contingut editat o la freqüència en la qual es mostren els anuncis.

El detall de les cookies publicitàries utilitzades en aquesta pàgina web és el següent:

Cookies

Nom

Tipus

Propòsit

Més informació

_NID

_CONSENT

Publicitària

Google

De tercers

Personalitzen els anuncis que es mostren en les seves propietats.

Centre de privacitat de Google: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=es

fbp

fb

Publicitària

Facebook

De tercers

Utilitzat per facebook per a repartir una sèrie d’anuncis de productes com les apostes en temps real de tercers.

Centre de privacitat de Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/

_IDE _ DSID

Publicitària

DoubleClick

De tercers

Són cookies publicitàries; s’usen per a millorar la publicitat. Solen utilitzar-se per a orientar la publicitat segons el contingut que és rellevant per a un usuari, millorar els informes de rendiment de la campanya i evitar mostrar anuncis que l’usuari ja hagi vist

Centre de privacitat de Google: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=es

_APISID _SIDCC _NID _AID _IDE _DSID _1P_JAR _ANID _CGIC

Publicitat Google

De tercers

Aquestes cookies són utilitzades per a mostrar-te anuncis més rellevants.

Centre de privacitat de Google: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=es

Nota: Les cookies de tipus ‘pròpies’ són utilitzades només pel propietari d’aquesta web i les cookies ‘De tercers’ són utilitzades, pel prestador del servei que està detallat en el quadre anterior.

Eliminar o bloquejar les cookies

Vostè pot permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el seu equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador instal·lat en el seu ordinador.

Pot veure més informació sobre el seu navegador i les cookies als següents enllaços:

Complement d’inhabilitació per a navegadors de Google Analytics

Si desitja rebutjar les cookies analítiques de Google Analytics en tots els navegadors, de manera que no s’enviï informació seva a Google Analitys, pot descarregar un complement que realitza aquesta funció des d’aquest enllaç: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.